1. Blåkulla

  Blåkulla, Blåkullen, det i svensk, finlandssvensk och norsk folktro gängse namnet på det ställe dit häxorna far – vanligtvis vid påsk – för att begå häxsabbaten.
 2. typecast

  typecast, filmterm för skådespelare som är starkt förknippad med en viss typ av roller.
 3. morganatiskt äktenskap

  morganatiskt äktenskap, äktenskap där en medlem av ett furstehus (eller, i Tyskland, även en högadlig ätt) gifter sig med icke jämbördig kvinna (”till vänster”).
 4. fiskezon

  fiskezon, havsområde utanför en stats territorialhav (dvs. utanför dess territorialgräns) där kuststaten förbehåller sig exklusiva fiskerättigheter.
 5. nöjas

  nöj`as verb nöjdes nöjts ORDLED: nöj-as
  Svensk ordbok
 6. nöja sig

  nöj`a sig verb nöjde nöjt, pres. nöjer ORDLED: nöj-er
  Svensk ordbok
 7. nöjd

  nöjd adj. nöjt ORDLED: nöj-da
  Svensk ordbok