1. NA

  NA, förkortning för Narcotics Anonymous.
 2. Na

  Na, kemiskt tecken för grundämnet natrium.
 3. NA

  NA, nationalitetsbeteckning för Namibia.
 4. Na+,K+-ATPas

  Na+,K+-ATPas, enzym som deltar i transport av natrium- och kaliumjoner, se natrium–kaliumpump.
 5. Rostov-na-Donu

  Rostov-na-Donu, huvudort i länet (oblast) med samma namn, sydvästra Ryska federationen.

 6. Nikolajevsk-na-Amure

  Nikolajevsk-na-Amure, stad i sydöstra Ryska federationen; för belägenhet se landskarta Ryska federationen.
 7. Komsomolsk-na-Amure

  Komsomolsk-na-Amure, stad i östra Ryska federationen; 254 900 invånare (2014).
 8. jon

  jon är en elektriskt laddad partikel som bildas när en atom eller grupp av atomer avger eller tar upp elektroner.
 9. natrium

  natrium, grundämne, metall hörande till det periodiska systemets grupp 1, alkalimetallerna, kemiskt tecken Na.
 10. mineral

  mineral, naturligt förekommande, fast, kristallin och oorganisk substans med väldefinerad kemisk sammansättning, kristallstruktur och fysikaliska egenskaper.