1. Na

  Na, kemiskt tecken för grundämnet natrium.
 2. NA

  NA, nationalitetsbeteckning för Namibia.
 3. NA

  NA, förkortning för Narcotics Anonymous.
 4. Rostov-na-Donu

  Rostov-na-Donu, huvudort i länet (oblast) med samma namn, sydvästra Ryska federationen.

 5. Na+,K+-ATPas

  Na+,K+-ATPas, enzym som deltar i transport av natrium- och kaliumjoner, se natrium–kaliumpump.
 6. nordiska språk

  nordiska språk, språk som huvudsakligen talas i Norden och som är sinsemellan nära besläktade: danska, färöiska, isländska, norska och svenska.
 7. elektrolys

  elektrolys, elektrokemiskt förlopp varvid utifrån tillförd elektrisk energi framkallar en kemisk reaktion.

 8. jon

  jon, laddad partikel som kan betraktas som uppkommen genom att en atom eller grupp av atomer avgivit eller upptagit en eller flera elektroner.
 9. mineral

  mineral, naturligt förekommande, fast, kristallin och oorganisk substans med väldefinerad kemisk sammansättning, kristallstruktur och fysikaliska egenskaper.
 10. natrium

  natrium, grundämne, metall hörande till det periodiska systemets grupp 1, alkalimetallerna, kemiskt tecken Na.