1. Na

  Na, kemiskt tecken för grundämnet natrium.
 2. NA

  NA, förkortning för Narcotics Anonymous.
 3. Na+,K+-ATPas

  Na+,K+-ATPas, enzym som deltar i transport av natrium- och kaliumjoner, se natrium–kaliumpump.
 4. NA

  NA, nationalitetsbeteckning för Namibia.
 5. Rostov-na-Donu

  Rostov-na-Donu, huvudort i länet (oblast) med samma namn, sydvästra Ryska federationen.

 6. jon

  jon, laddad partikel som kan betraktas som uppkommen genom att en atom eller grupp av atomer avgivit eller upptagit en eller flera elektroner.
 7. natrium

  natrium, grundämne, metall hörande till det periodiska systemets grupp 1, alkalimetallerna, kemiskt tecken Na.
 8. jonbindning

  jonbindning, kemisk bindning orsakad av elektrostatisk attraktion mellan olikladdade joner.
 9. mineral

  mineral, naturligt förekommande, fast, kristallin och oorganisk substans med väldefinerad kemisk sammansättning, kristallstruktur och fysikaliska egenskaper.
 10. natriumklorid

  natriumkloriʹd, koksalt, jonförening med kemisk formel NaCl, som mineral stensalt.