1. nabob

  nabob, nedlåtande benämning på brittiska kolonialtjänstemän som återvände från Indien med stora förmögenheter, vilka de spenderade på ett vräkigt sätt.
 2. nabo

  na`bo subst. ~n ~r ORDLED: na--bon
  Svensk ordbok
 3. Nabot

  Nabot, annan translitterering av Navot.
 4. Nabonassar

  Nabonassar (grekiska Nabonassaros, av babyloniska Nabû-nasir), kung av Babylonien 747–734 f.Kr.
 5. Nabonid

  Nabonid, grekiska Nabonadios, babyloniska Nabû-naid, kung av det kaldeiska eller nybabyloniska riket 555–539 f.Kr.
 6. Nabopolassar

  Nabopolassar, Nabopalassar , grekiska Naboupolassaros, babyloniska Nabû-apla-usur, död 605 f.Kr., kung av det kaldeiska eller nybabyloniska riket från 625 f.Kr.
 7. Vladimir Nabokov

  Nabokov, Vladimir, 1899–1977, rysk-amerikansk författare, professor i rysk litteratur vid Cornell University 1948–59.
 8. naborätt

  na`borätt subst. ~en ORDLED: na-bo--rätt-en
  Svensk ordbok
 9. nabolag

  na`bolag subst. ~et ORDLED: na-bo--lag-et
  Svensk ordbok
 10. ovula Nabothi

  ovula Nabothi (nylat., av latin ovula, pluralis av ovulum, samt uppkallat efter den tyske anatomen Martin Naboth, 1675–1721), sekretfyllda, vanligen ungefär ärtstora cystor som kan förekomma på livmoderhalsen runt yttre modermunnen.