1. foramen

  foramen, anatomisk term för öppning; t.ex. foramen magnum, stora hålet i nackbenet, foramen vertebrale, hålet i kotans centrum mellan kotkropp och kotbåge.
 2. rygg

  rygg, hos människan bålens baksida från nackbenet ned till svansbenet.
 3. skallbas

  skallbas, basis cranii , golvet i hjärnskålsgroparna.
 4. protuberans

  protuberans, anatomisk term för knölformigt utskott, t.ex. protuberantia occipitalis, nackbenets knölformiga utskott.
 5. fontanell

  fontanell, benämning på de bindvävstäckta områdena mellan skallbenen hos det nyfödda barnet.
 6. huvud

  huvud, framdelen hos de flesta bilateralsymmetriska frilevande djur, med ögon och andra sinnesorgan samt hjärna och oftast munnapparat.
 7. occipitallob

  occipitallob, lobus occipitalis cerebri , hjärnans nacklob där syncentrum är beläget.
 8. occipital

  occipital, anatomisk term: som har samband med nacken, t.ex. os occipitale, nackbenet.
 9. nacke

  nacke, hos människa en region på halsens baksida som omfattar nackbenet, de sju halskotorna samt muskler, blodkärl och nerver.
 10. cisternpunktion

  cisternpunktion, en numera sällan använd metod att ta ut hjärn–ryggmärgsvätska (cerebrospinalvätska) genom instick under bakhuvudet mellan nackbenet och översta halskotan in i det hålrum, cistern, som finns under lillhjärnan.