1. historiebruk

  historiebruk, benämning på användande av historia i vid bemärkelse.
 2. katalysator

  katalysator, ett ämne som ökar en kemisk reaktions hastighet utan att själv förbrukas; jämför katalys.
 3. Galileo Galilei

  Galilei, Galileo, född 15 februari 1564, död 8 januari 1642, italiensk naturforskare, son till Vincenzo Galilei.

 4. termoplast

  termoplast, plast som vid uppvärmning blir plastisk (formbar) och som upprepade gånger kan överföras till plastiskt tillstånd.
 5. epidemiologi

  epidemiologi, vetenskaplig disciplin som sysslar med sjukdomars utbredning, orsaker och förlopp.
 6. pollination

  pollination, pollinering, hos växter transporten av pollenkorn från den plats där pollenet bildas, till pistillens märke eller direkt till fröämnet.
 7. systematik

  systematik, inom biologin vetenskapen om organismernas släktskapsförhållanden samt deras systematiska ordnande, i vid mening vetenskapen om de processer och mönster, såväl utvecklingshistoriska som nutida, som berör organismernas mångfald, mångformighet och släktskap.
 8. nationalekonomi

  nationalekonomi, samhällsvetenskapligt ämne som studerar hur ett samhälle använder sina resurser och vilka effekter ekonomisk-politiska åtgärder ger upphov till; studerar det ekonomiska livet i större skala.
 9. ånglok

  ånglok, ångdrivet dragfordon för järnväg.
 10. kreativitet

  kreativitet, förmåga till nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv.