1. naivism

  naivism, stiltendens i 1900-talets konst, som medvetet tar upp drag och verkningsmedel karakteristiska för barnteckningar och för en del självlärda ”söndagsmålares” bilder och som ofta är inspirerad av stamfolkskonst och folkkonst samt av vissa mentalsjukas bilder; jämför naiv konst.
 2. naiv

  nai´v adj. ~t ORDLED: na-iv
  Svensk ordbok
 3. naiv konst

  naiv konst, samlingsbenämning på bildkonst som tillkommit helt utan stöd av professionell konstutbildning och som utan närmare förtrogenhet med de dominerande konsttraditionerna gjort sig gällande och uppfattas som spontan, estetisk, uttrycksfull eller fantasieggande etc.
 4. naivitet

  naivite´t subst. ~en ~er ORDLED: na-iv-itet-en
  Svensk ordbok
 5. naivistisk

  naivis´tisk adj. ~t ORDLED: na-iv-ist-isk
  Svensk ordbok
 6. naivism

  naivis´m subst. ~en ~er ORDLED: na-iv-ism-en
  Svensk ordbok
 7. naivist

  naivis´t subst. ~en ~er ORDLED: na-iv-ist-en
  Svensk ordbok
 8. Estland

  Estland, stat vid Östersjön.

 9. perception

  perception, varseblivning, den grundläggande funktion genom vilken levande varelser håller sig informerade om relevanta aspekter av sin omgivning och sin egen relation till dessa.
 10. Sokrates

  Sokrates, född 470 eller 469, död 399 f.Kr., grekisk filosof från Athen.