1. Naja

  Naja, det vetenskapliga namnet på ett släkte kobror med sex arter, bl.a. egyptisk kobra och glasögonorm.
 2. najas

  najas,, Najas, släkte inom familjen dybladsväxter med cirka 40 arter, ett- till fleråriga, gaffelgreniga och nedsänkta växter med världsvid utbredning.
 3. najad

  najad, i grekisk mytologi nymf knuten till en källa, ett vattendrag, en sjö eller havet.
 4. Naj Hammadi

  Naj Hammadi, stad i Egypten, se Nag Hammadi.
 5. naja

  naj`a verb ~de ~t ORDLED: naj-ar SUBST.: najande, najning
  Svensk ordbok
 6. najad

  naja´d subst. ~en ~er ORDLED: naj-ad-en
  Svensk ordbok
 7. Naja Marie Aidt

  Aidt, Naja Marie, född 1963 på Grönland, dansk författare.
 8. Massive Attack

  Massive Attack, brittisk rockgrupp, bildad 1987.

 9. nai

  nai, rumänsk panflöjt.
 10. nairovirus

  nairovirus, undergrupp i familjen bunyavirus.