1. nakenfröiga växter

  nakenfröiga växter, gymnospermer, Gymnospermae (synonym Pinophyta), den ena och mindre av fanerogamernas eller fröväxternas två huvudgrupper.
 2. nakenhundar

  nakenhundar, hundraser som saknar päls, t.ex. chinese crested dog (tidigare kinesisk nakenhund), mexikansk nakenhund och perro sin pelo del perù.
 3. naken

  na`ken adj. naket nakna ORDLED: nakn-are
  Svensk ordbok
 4. nakenkultur

  nakenkultur, detsamma som naturism.
 5. nakenfladdermöss

  nakenfladdermöss, Cheiromeles, släkte veckläppade fladdermöss med arterna Cheiromeles parvidens och Cheiromeles torquatus, båda i Sydöstasien.
 6. nakenkamera

  nakenkamera, säkerhetsutrustning på bl.a. flygplatser, se säkerhetsskanner.
 7. nakensnäckor

  nakensnäckor, Nudibranchia, ordning bakgälade snäckor med cirka 3 000 arter, varav cirka 90 i Sverige, främst på grunt vatten.
 8. nakenskanner

  nakenskanner, säkerhetsutrustning på bl.a. flygplatser, se säkerhetsskanner.
 9. nakensvansade bältor

  nakensvansade bältor, Cabassous , släkte i däggdjursfamiljen bältor.
 10. nakenmodell

  na`kenmodell subst. ~en ~er ORDLED: naken--mod-ell-en
  Svensk ordbok