1. namn

  namn, vanligen detsamma som egennamn, dvs. ord avseende särskild individ.
 2. namn

  namn subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: namn-et
  Svensk ordbok
 3. rationellt namn

  rationellt namn, detsamma som systematiskt namn på en kemisk förening.
 4. systematiskt namn

  systematiskt namn, rationellt namn, namn på en kemisk förening ur vilket föreningens strukturformel skall kunna härledas enligt vissa regler.
 5. latinskt namn

  latinskt namn, en organisms eller en organismgrupps officiella namn.
 6. generiskt namn

  generiskt namn, generisk benämning, officiell benämning på en läkemedelssubstans; kan även kallas substansnamn.
 7. vetenskapligt namn

  vetenskapligt namn, det officiella namnet på en art eller organismgrupp.
 8. teofora namn

  teofora namn, namn som innehåller gudabeteckning eller gudanamn som förled.
 9. teriofora namn

  teriofora namn, personnamn innehållande djurbeteckning(ar), t.ex. Björn, Svanhild.
 10. professors namn

  professors namn, utmärkelse och hederstitel, utdelad av regeringen för att främst belöna insatser utanför den akademiska världen som har stor folkbildande eller allmännyttig betydelse.