1. nanometer

  nanometer, miljarddels meter, beteckning nm; 1 nanometer = 10 −9 meter = 0,000 000 001 meter.
 2. rött

  rött, en av färgerna i spektrum (se färg).

 3. blått

  blått, en av grundfärgerna i spektrum; jämför färg.

 4. grönt

  grönt, en av färgerna i spektrum, mellan gult och blått; jämför färg.

 5. gult

  gult, en av färgerna i spektrum; jämför färg.

 6. vatten

  vatten är en kemisk förening mellan två väteatomer och en syreatom.

 7. laser

  laser, anordning för att alstra koherent (samstämmig) elektromagnetisk strålning.
 8. nm

  nm, beteckning för längdenheten nanometer.
 9. Å

  Å, beteckning för den äldre längdenheten ångström. 1 Å = 0,1 nm (nanometer) = 10 −10 m.
 10. mikroplast

  mikroplast, mikroplasterplastpartiklar mellan 1 nanometer och 5 millimeter i storlek, vanligen betraktade som miljöfarliga.