1. napalm

  napalm är ett ämne som gör bensin geléaktigt.
 2. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 3. brandstridsmedel

  brandstridsmedel, vapen eller ammunition som verkar genom brand.
 4. napalm

  napalm [-pal´m ibl. äv. na´-, na`-] subst. ~en ORDLED: na-palm-en
  Svensk ordbok