1. napalm

  napalm är ett ämne som gör bensin geléaktigt.
 2. napalm

  napalm [-pal´m ibl. äv. na´-, na`-] subst. ~en ORDLED: na-palm-en
  Svensk ordbok
 3. Claude Lanzmann

  Lanzmann, Claude, 1925–2018, fransk filmregissör och journalist.

 4. Vietnamkriget

  Vietnamkriget började omkring 1960 och pågick till 1975.
 5. brandstridsmedel

  brandstridsmedel kallas vapen och ammunition som används för att framkalla brand hos fienden.
 6. bomb

  bomb, behållare innehållande sprängmedel, använd som projektil.
 7. vapen

  vapen, utrustning för strid, jakt och tävling.
 8. fosfor

  fosfor [fås´- el. fås`-] subst. ~n ORDLED: fosf-orn
  Svensk ordbok