1. nar

  nar, nara eller nare, sammanhållande tvärslå på bräddörrar, luckor etc.
 2. Japan

  Japan, stat i östra Asien.

 3. Nara

  Nara, huvudort i prefekturen med samma namn på södra Honshu, Japan.

 4. nare

  nare, lätt köldskada på huden i form av sprickor eller skrovlighet.
 5. Narseh

  Narseh (grekiska Narses), sasanidisk storkonung i Iran 293–302 e.Kr., son till Shapur I. På en delvis bevarad inskription vid Paikuli-passet norr om Bagdad beskrivs N:s väg till makten.
 6. Narses

  Narses, ca 480–574, östromersk administratör och militär.
 7. Narsarsuaq

  Narsarsuaq, ort i södra Grönland; för belägenhet se topografisk karta Grönland.
 8. Narsalik

  Narsalik, ort i södra Grönland; för belägenhet se topografisk karta Grönland.
 9. Narsaq

  Narsaq, ort i södra Grönland; för belägenhet se topografisk karta Grönland.
 10. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.