1. NASA

  NASA, National Aeronautics and Space Administration, USA:s statliga rymdorganisation.

 2. Nasaret

  Nasaret en stad i norra Israel.
 3. nasal

  nasal, språkljud som bildas med sänkt gomsegel och luftpassage genom näsan, vilket ger det dess särskilda klang; detta i motsats till andra språkljud som bildas med höjt gomsegel utan luftpassage genom näsan (oraler).
 4. nasalera

  nasalera, att färga sitt uttal med en mer eller mindre genomgående nasal klang, dvs. utan den avspärrning av näshålan som vanligtvis kännetecknar andra språkljud än äkta nasaler.
 5. nasalstreck

  nasalstreck, streck över vokal i slutet av ett ord, som anger att ordet slutar på en nasal (m eller n).
 6. nasarenerna

  nasarenerna, tysk konstnärsgrupp, verksam i Italien och Tyskland, främst Rom och München, bildad på initiativ av Friedrich Overbeck och Franz Pforr (1788–1812) i Wien 1809 under namnet Lukasförbundet.
 7. nasare

  nasare, ”dörrknackare”, person som idkar mer eller mindre tillfällig försäljning av smärre varor vid dörren, en form av gårdfarihandel som ofta utgjort förtäckt tiggeri.
 8. nasa

  na`sa verb ~de ~t ORDLED: nas-ar SUBST.: nasande
  Svensk ordbok
 9. Saturnus

  Saturnus, symbol ♄, solsystemets näst största planet, berömd för sina vackra ringar.

 10. Nasalis

  Nasalis, det vetenskapliga namnet på ett släkte markattartade apor med en art, näs­apa.