1. Nasaret

  Nasaret en stad i norra Israel.
 2. NASA

  NASA, National Aeronautics and Space Administration, USA:s statliga rymdorganisation.

 3. nasarenerna

  nasarenerna, tysk konstnärsgrupp, verksam i Italien och Tyskland, främst Rom och München, bildad på initiativ av Friedrich Overbeck och Franz Pforr (1788–1812) i Wien 1809 under namnet Lukasförbundet.
 4. nasare

  nasare, ”dörrknackare”, person som idkar mer eller mindre tillfällig försäljning av smärre varor vid dörren, en form av gårdfarihandel som ofta utgjort förtäckt tiggeri.
 5. Saturnus

  Saturnus, symbol ♄, solsystemets näst största planet, berömd för sina vackra ringar.

 6. Nasaréerevangeliet

  Nasaréerevangeliet, apokryfiskt evan­ge­lium från 100-talet, skrivet på arameiska eller grekiska, troligen i Syrien.
 7. nasaréer

  nasaréer, benämning på kristna, se nasoréer.
 8. månlandning

  månlandning, landning av obemannad eller bemannad farkost på månens yta.

 9. rymdåldern

  rymdåldern, populär benämning på den epok som inleddes 4 oktober 1957, då uppsändningen av den första konstgjorda jordsatelliten, Sputnik (som vägde 84 kg), genomfördes i Sovjetunionen.

 10. nasaré

  nasaré subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: nasar-én
  Svensk ordbok