1. nasir

  nasir, i Bibeln benämning på en man eller kvinna som genom ett löfte för viss tid eller för livstid avskilts för att till Guds ära iaktta vissa särskilda regler (Fjärde Moseboken 6:1–21).
 2. nasir

  nasi´r subst. ~en ~er ORDLED: nasir-en
  Svensk ordbok
 3. Amir Ibrahim Nasir

  Nasir, Amir Ibrahim, 1926–2008, maldivisk politiker, president 1968–78.

 4. salafism

  salafism, benämning på en rörelse (eller flera) inom islam vars företrädare säger sig vilja återgå till islams grundläggande källor.
 5. Simson

  Simson (hebreiska Shimshon), gammaltestamentlig nasir och domare, dvs. ledare, i Israel (Domarboken 13–16).
 6. an-Nasiriya

  an-Nasiriya, an-Nāṣirīya, stad i södra Irak, 130 km nordväst om Basra; 525 000 invånare (2012).
 7. an-Nasiriya

  an-Nasiriya, stad i sydöstra Irak; för belägenhet se landskarta Irak.
 8. Gamal Abdel Nasser

  Nasser, Gamal Abdel, arabiska Jamāl ˙Abd al-Nāṣir, Jamal Abd an-Nasir, född 15 januari 1918, död 28 september 1970, egyptisk militär och politiker, president från 1956.

 9. Humayun

  Humayun ( Nāsir ad-Dīn Humāyūn), 1508–56, stormogul (mogulkejsare), son till Babur.
 10. Nabonassar

  Nabonassar (grekiska Nabonassaros, av babyloniska Nabû-nasir), kung av Babylonien 747–734 f.Kr.