1. Nationernas förbund

  Nationernas förbund, NF, även kallat Folkförbundet, organisation 1920–46 för internationellt samarbete, skapad av segrarmakterna vid första världskrigets slut.
 2. Nationernas och frihetens Europa

  Nationernas och frihetens Europa, Europe of Nations and FreedomENFtidigare partigrupp i Europaparlamentet. 

 3. Förenta Nationerna

  Förenta Nationerna, se FN.
 4. Förenta Nationernas medalj

  Förenta Nationernas medalj, engelska United Nations Medal, i dagligt tal FN-medaljen, medalj instiftad 1959 av FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld som en permanent medalj.
 5. nation

  nation, studentförening.
 6. Nation

  Nation, egentligen The Nation, amerikansk politisk veckotidskrift, utgiven i New York sedan 1865.
 7. nation

  nation,  term som i svenskt språkbruk används i olika sammanhang som liktydigt med stat, t.ex. i benämningen Förenta Nationerna.
 8. Nationen

  Nationen, norsk sexdagarstidning, grundad i Oslo 1918, tidigare huvudorgan för Senterpartiet, numera oavhängig.
 9. nation

  nation [natʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: nat-ion-en
  Svensk ordbok
 10. Carry Nation

  Nation, Carry, född Moore, 1846–1911, amerikansk nykterhetskämpe och medlem i suffragettrörelsen.