1. Nederländerna

  Nederländerna, stat i Nordvästeuropa.

 2. nedbrytare

  nedbrytare, organism som bryter ned död organisk substans, se destruent.
 3. nedbrytning

  nedbrytning, mineralisering, process i naturen där organiskt material, främst döda växter, svampar, alger och djur, omvandlas till framför allt oorganiska molekyler.
 4. Ned Kelly

  Kelly, Edward ( Ned), 1855–80, australisk bandit.
 5. nederbörd

  nederbörd, det vatten som i flytande eller fast form tillförs jordytan från atmosfären.
 6. ned

  ned el. ner adv.
  Svensk ordbok
 7. nedslag

  nedslag, händelseförloppet när en himlakropp träffar en annan himlakropp.
 8. nedrustning

  nedrustning, reduktion av försvarsorganisation vad avser kostnader, omfång, materielinnehav eller materielens egenskaper.

 9. nedskräpning

  nedskräpning, okontrollerad spridning av avfall i omgivningen.
 10. nederländska

  nederländska, västgermanskt språk som har utvecklats ur i huvudsak västlågfrankiska dialekter med lågsaxiska och nordsjögermanska inslag.