1. ned

  ned el. ner adv.
  Svensk ordbok
 2. Ned Kelly

  Kelly, Edward ( Ned), 1855–80, australisk bandit.
 3. Ned Beatty

  Beatty, Ned, född 1937, amerikansk skådespelare.
 4. bryta ned

  bryta ne´d el. bryta ne´r verb bröt brutit, pres. bryter ORDLED: bryt-er SUBST.: nedbrytande, nedbrytning, nerbrytande, nerbrytning
  Svensk ordbok
 5. väga ned

  väga ne´d el. väga ne´r verb vägde vägt, pres. väger ORDLED: väg-er SUBST.: nedvägande, nedvägning, nervägande, nervägning
  Svensk ordbok
 6. sabla ned

  sabla ne´d el. sabla ne´r verb sablade sablat ORDLED: sabl-ar SUBST.: nedsablande, nedsabling, nersablande, nersabling
  Svensk ordbok
 7. göra ned

  göra ne´d el. göra ne´r verb gjorde gjort, pres. gör ORDLED: gjor-de SUBST.: nedgörande, nedgör(n)ing, nergörande, nergör(n)ing
  Svensk ordbok
 8. räkna ned

  räkna ne´d el. räkna ne´r verb räknade räknat ORDLED: räkn-ar SUBST.: nedräknande, nedräkning, nerräknande, nerräkning
  Svensk ordbok
 9. ladda ned

  ladda ne´d el. ladda ne´r verb laddade laddat ORDLED: ladd-ar SUBST.: nedladdande, nedladdning, nerladdande, nerladdning
  Svensk ordbok
 10. se ned på

  se ne´d på verb såg sett, pres. ser
  Svensk ordbok