1. nedåt

  2ne´dåt el. ne´råt prep. ORDLED: ned--åt, ner--åt
  Svensk ordbok
 2. nedåt

  1ne´dåt el. ne´råt adv. ORDLED: ned--åt, ner--åt
  Svensk ordbok
 3. nedåtgående

  1ne`dåtgående el. 1ne`råtgående adj., ingen böjning ORDLED: ned-åt--gå-ende, ner-åt--gå-ende
  Svensk ordbok
 4. nedåtgående

  2ne`dåtgående äv. 2ne`råtgående subst. ~t ORDLED: ned-åt--gå-end-et, ner-åt--gå-end-et
  Svensk ordbok
 5. halvkontinuerlig funktion

  halvkontinuerlig funktion, en matematisk funktion som uppfyller den ena halvan av kontinuitetsdefinitionen.
 6. pungräkor

  pungräkor, Mysidacea , ordning kräftdjur med ett trettiotal arter i svenska vatten, varav endast en i sötvatten, Mysis relicta.
 7. tryck

  tryck är ett begrepp inom fysiken.

 8. spolsnäckor

  spolsnäckor, Clausiliidae, familj landlungsnäckor som har världsvid utbredning och omfattar många hundra arter, varav elva i Sverige, bl.a. slätspolsnäcka och östspolsnäcka.
 9. klotspindlar

  klotspindlar, Theridiidae , familj spindlar som har världsvid utbredning och omfattar över 2 000 arter, varav ca 55 i Sverige, bl.a. fettspindel och växthusspindel.
 10. horn- och kiselsvampar

  horn- och kiselsvampar, Demospon­giae, den största klassen svampdjur.