1. nedbrytare

  nedbrytare, organism som bryter ned död organisk substans, se destruent.
 2. nedbrytning

  nedbrytning, mineralisering, process i naturen där organiskt material, främst döda växter, svampar, alger och djur, omvandlas till framför allt oorganiska molekyler.
 3. näringsväv

  näringsväv, sammanknutna näringskedjor i ett ekosystem.
 4. biologisk nedbrytning

  biologisk nedbrytning av växt- och djurrester sker genom verkan av nedbrytande organismer.
 5. näringskedja

  näringskedja kallas den väg som näringsämnen vandrar genom växter, djur, svampar och mikroorganismer.

 6. savann

  savann, gräsdominerat område, vanligen med spridda buskar och träd.
 7. bioackumulation

  bioackumulation innebär att koncentrationen av ett visst ämne i en organism ökar genom att det upptas fortare än det kan nedbrytas, sönderfalla eller utsöndras.
 8. nedbrytning

  ne`dbrytning subst. ~en ~ar ORDLED: ned--bryt-ning-en
  Svensk ordbok
 9. folkhemmet

  folkhemmet, politisk term som vann spridning sedan den använts av den socialdemokratiske ledaren Per Albin Hansson i en riksdagsdebatt i januari 1928 för att beskriva det av socialdemokratin eftersträvade samhället.
 10. näringspyramid

  näringspyramid, figur eller tänkt förhållande som återger proportionerna (biomassan, individantal eller energi) mellan de olika näringsnivåerna ( trofinivåerna) i en näringskedja.