1. nedbrytare

  nedbrytare är svampar, bakterier och smådjur som lever av döda växter och djur.
 2. nedbrytning

  nedbrytning kallas den process i naturen där organismer sönderdelar och omvandlar organiskt material, döda växter, svampar, alger och djur till oorganiska molekyler.

 3. näringsväv

  näringsväv, sammanknutna näringskedjor i ett ekosystem.
 4. saprofyt

  saprofyt är en växt, svamp eller bakterie som lever av dött material, den kallas också nedbrytare, se nedbrytning.
 5. bioackumulation

  bioackumulation innebär att koncentrationen av ett visst ämne i en organism ökar genom att det upptas fortare än det kan nedbrytas, sönderfalla eller utsöndras.
 6. läderskålar

  läderskålar, Encoelia, släkte sporsäckssvampar.
 7. kataklas

  kataklas, form av mekanisk metamorfos som innebär att en bergarts beståndsdelar spräcks upp och mals ned.
 8. näring

  näring är energi och byggstenar som organismer behöver för att leva, växa och fortplanta sig.

 9. bläcksvampar

  bläcksvampar, arter hattsvampar i släktena Coprinus ( Agaricaceae), Coprinellus, Copriniopsis och Parasola ( Psathyrellaceae) i basidsvampsordningen Agaricales.
 10. savann

  savann, gräsdominerat område, vanligen med spridda buskar och träd.