1. nedbrytning

  nedbrytning, mineralisering, process i naturen där organiskt material, främst döda växter, svampar, alger och djur, omvandlas till framför allt oorganiska molekyler.
 2. biologisk nedbrytning

  biologisk nedbrytning av växt- och djurrester sker genom verkan av nedbrytande organismer.
 3. UV-nedbrytning

  UV-nedbrytning, nedbrytning av polymera material på grund av ultraviolett strålning (UV-strålning).
 4. bakteriell nedbrytning

  bakteriell nedbrytning, se bakterier.
 5. nedbrytning

  ne`dbrytning subst. ~en ~ar ORDLED: ned--bryt-ning-en
  Svensk ordbok
 6. näringskedja

  näringskedja kallas den väg som näringsämnen vandrar genom växter, djur, svampar och mikroorganismer.

 7. korrosion

  korrosion, kemisk reaktion mellan ett material och den omgivande miljön (korrosionsmediet) med följd att materialet och/eller miljön påverkas.
 8. ämnesomsättning

  ämnesomsättning, metabolism, alla de biokemiska reaktioner som försiggår i levande organismer.
 9. amylas

  amylas, diastas , grupp av enzymer som katalyserar nedbrytning av stärkelse och glykogen.
 10. kolhydrater

  kolhydrater, ämnesklass som omfattar enkla sockerarter (monosackarider) samt polymerer av sådana (di-, tri-, tetra- och så vidare, oligo- och polysackarider).