1. nederländsk

  ne`derländsk adj. ~t ORDLED: neder--länd-ska
  Svensk ordbok
 2. nederbördsområde

  ne`derbördsområde subst. ~t ~n ORDLED: neder-börds--om-råd-et
  Svensk ordbok
 3. nederländska

  ne`derländska subst. ~n nederländskor ORDLED: neder--länd-skan
  Svensk ordbok
 4. nederländare

  ne`derländare subst. ~n äv. nederländarn, plur. ~, best. plur. nederländarna ORDLED: neder--länd-ar-en
  Svensk ordbok
 5. nederbörd

  ne`derbörd subst. ~en ORDLED: neder--börd-en
  Svensk ordbok
 6. nederlag

  ne`derlag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: neder--lag-et
  Svensk ordbok
 7. nederst

  ne´derst adv., superl. ORDLED: ned-erst
  Svensk ordbok
 8. nedersta

  ne´dersta adj., superl. ORDLED: ned-er-sta
  Svensk ordbok
 9. nederbörd

  nederbörd, det vatten som i flytande eller fast form tillförs jordytan från atmosfären.
 10. nederländska

  nederländska är ett språk som talas främst i Nederländerna och i norra Belgien (Flandern), men också i Surinam samt Nederländska Antillerna och Aruba.