1. nederst

  ne´derst adv., superl. ORDLED: ned-erst
  Svensk ordbok
 2. nedersta

  ne´dersta adj., superl. ORDLED: ned-er-sta
  Svensk ordbok
 3. korsrygg

  korsrygg, nedersta delen av ryggen.
 4. merovingisk skrift

  merovingisk skrift, benämning dels på all den skriftlighet som ca 550–800 förekom i frankerriket, dels, speciellt och riktigare, på den skrift som utformades i det kungliga merovingiska kansliet och som fick användning även som privat skrift och bokskrift.
 5. gradning

  gradning, inom snickeritekniken benämning på ett sätt att sammanfoga träskivor, t.ex. vid isättning av hyllplan eller mellanväggar i skåpmöbler.
 6. rosenkrans

  rosenkrans, ringformig ansvällning av den nedersta delen av hornstången hos hjortdjur.
 7. anorektal

  anorektal, som har med nedersta delen av ändtarmen att göra.
 8. ögontagg

  ögontagg, den nedersta taggen, spetsen närmast rosenstocken, på ett horn av kron- eller dovhjort.
 9. länd

  länd, ryggens nedersta del mellan bröstkorg och bäcken.
 10. entresol

  entresol (fr., av entre ’mellan’ och sole ’trossbotten’), entresolvåning, våning med lägre rumshöjd än byggnadens övriga våningar, belägen nederst i byggnaden eller som mellanvåning ( mezzanin).