1. nedsättning

  nedsättning, juridisk term, minskning, reduktion.
 2. nedsättning

  nedsättning, en form av magisk förgörelse som innebar att man under vissa riter grävde ner t.ex. plagg, hår och/eller naglar från en person som man ville skada.
 3. nedsättning i allmänt förvar

  nedsättning i allmänt förvar, deponering av pengar, se allmänt förvar.
 4. nedsättning

  ne`dsättning subst. ~en ~ar ORDLED: ned--sätt-ning-en
  Svensk ordbok
 5. nedsättningsregler

  nedsättningsregler, bestämmelser i den avtalsrättsliga lagstiftningen som ger försäkringsbolag rätt att reducera försäkringsersättningen när en försäkringstagare inte fullgjort en eller flera förpliktelser i försäkringsavtalet.
 6. sömn

  sömn, regelbundet återkommande, spontant uppträdande tillstånd med nedsatt förmåga att reagera på yttre stimuli, en form av vila.

 7. skuldsanering

  skuldsanering, förfarande varigenom någon genom frivilligt eller tvångsvis genomfört avtal med sina fordringsägare, t.ex. om nedsättning av skulderna eller ränteeftergift, får möjlighet att befria sig från sina skulder och därmed sanera sin ekonomi.
 8. buller

  buller, miljöförsämrande, ofta oönskat ljud som är störande och i vissa fall skadligt för hörseln.

 9. glaskropp

  glaskropp, corpus vitreum , kropp som utfyller ögats bakre del (mellan linsen och näthinnan).
 10. anställningsskydd

  anställningsskydd, arbetstagares rättsliga skydd mot godtycklig eller osaklig uppsägning av anställningsavtalet från arbetsgivarens sida.