1. nedstämd

  ne`dstämd adj. nedstämt el. ne`rstämd nerstämt ORDLED: ned--stäm-da, ner--stäm-da
  Svensk ordbok
 2. melankoliker

  melankoliker, person som är nedstämd och dyster. Se temperament.
 3. lappsjuka

  lappsjuka, vardaglig benämning på tillstånd av nedstämdhet till följd av vistelse på enslig plats.
 4. amfetamin

  amfetamin är en drog som tillverkas på laboratorium. Amfetamin används i sällsynta fall även som läkemedel.
 5. depression

  depression är en psykisk sjukdom som innebär att man känner sig mycket nedstämd.
 6. moklobemid

  moklobemid, läkemedel mot nedstämdhet (depression).
 7. dysfori

  dysfori, nedstämdhet med inslag av retlighet, olust och otålighet.
 8. cyklotym

  cyklotym sägs en personlighetstyp vara som karakteriseras av utåtriktad läggning, sällskaplighet, humor och verklighetsnärhet samt av svängningar mellan upprymdhet och nedstämdhet.
 9. Bachs blomstermedel

  Bachs blomstermedel, ett antal vattenextrakt av blommor, använda inom alternativmedicinsk behandling.
 10. affektiva störningar

  affektiva störningar, engelska mood disorders, psykiska störningar som domineras av ändrad grundstämning, dvs. av en ändring i det dominerande stämningsläget vilken består under en längre tid.