1. sexism

  sexism, nedvärdering av en person på grund av dennas kön.
 2. härskarteknik

  härskarteknik, sätt att hävda sin egen maktställning genom att förringa en individ eller en grupp.

 3. kristendom

  kristendom, den religion som utgår från Jesus av Nasaret, av sina anhängare ansedd som den utlovade Messias/Kristus; av denna titel har kristendomen fått sitt namn.
 4. klassisk

  klassisk, benämning på en tidsperiod som anses utmärkas av särskilt hög intellektuell skaparförmåga, och även på enskilda konstverk som tillskrivs förebildligt hög kvalitet och bestående verkningskraft (jämför klassiker, klassisk konst och klassisk musik).
 5. Eva

  Eva, enligt den äldre av de båda skapelseberättelserna i Första Mosebok Adams hustru och den första kvinnan; jämför Adam.
 6. fosterdiagnostik

  fosterdiagnostik, prenatal diagnostik, undersökningar i syfte att upptäcka vissa missbildningar och sjukdomar hos foster.

 7. kvinnorörelse

  kvinnorörelse, frivillig samverkan i syfte att upphäva kvinnors underordnade samhällsställning.
 8. Bengt Lidforss

  Lidforss, Bengt, född 15 september 1868, död 23 september 1913, naturvetenskapsman och publicist, son till Edvard Lidforss.
 9. politikerförakt

  poli`tikerförakt subst. ~et ORDLED: pol-it-ik-er--för-akt-et
  Svensk ordbok
 10. nedvärdera

  ne`dvärdera verb ~de ~t el. ne`rvärdera ~de ~t ORDLED: ned--värd-er-ar, ner--värd-er-ar SUBST.: nedvärderande, nedvärdering, nervärderande, nervärdering
  Svensk ordbok