1. Platon

  Platon, 427–347 f.Kr., grekisk filosof.
 2. syllogism

  syllogism, logisk slutledning, vanligen bestående av två premisser och en slutsats.
 3. dubbel negation

  dubbel negation, konstruktion med två negerande ord.
 4. satsadverbial

  satsadverbial, adverbial som kommenterar hela satsinnehållet (till skillnad från adverbial som primärt modifierar ett verbs eller ett adjektivs betydelse).
 5. non-

  non- (latin non ’icke’), förled med negerande betydelse, icke-.
 6. negera

  negera [-ge´-] verb ~de ~t ORDLED: neg-er-ar SUBST.: negerande, negering; negation
  Svensk ordbok
 7. an-

  an-, negerande prefix, se a-.
 8. a

  a-, eller an-, negerande prefix: icke, o-.
 9. disjunktiv konjunktion

  disjunktiv konjunktion (latin disiunctivus, av disiungo ’skilja åt’ samt konjunktion), oböjligt ord som förbinder två sidoordnade alternativ.
 10. dis-

  dis-, latinskt prefix med betydelsen ’isär’, ’i delar’ och ’o-’, t.ex. i latin distraho ’dra isär’ och i svenska distrahera.