1. negligera

  negligera är att strunta i någon eller något.
 2. negligera

  negligera [-ʃe´ra] verb ~de ~t ORDLED: neg-lig-er-ar SUBST.: negligerande, negligering
  Svensk ordbok
 3. ignorera

  ignorera är detsamma som att inte bry sig om, att strunta i, att negligera.
 4. statistisk processtyrning

  statistisk processtyrning, statistisk metodik som syftar till att avgöra om en uppmätt förändring i en tillverkningsprocess är tillfällig och kan negligeras eller permanent och måste åtgärdas.
 5. Carlo Dolci

  Dolci, Carlo, ”Carlino”, 1616–86, italiensk målare, utbildad och verksam i Florens.
 6. etnocentrism

  etnocentrism, benägenhet eller tendens att se sin egen kultur som central samt att bedöma eller tolka andra kulturer med utgångspunkt i premisser och värdesystem formade i det egna kultursystemet.
 7. kulturrasism

  kulturrasism, begrepp använt inom humanvetenskaplig forskning för att beskriva en förenklad och ofta stigmatiserande syn på invandrare och minoritetskulturer.
 8. Kolosserbrevet

  Kolosserbrevet, ett av Paulus s.k. fångenskapsbrev i Nya Testamentet.
 9. samvete

  samvete, förmågan att uppfatta (moraliskt) gott och ont, rätt och orätt.
 10. Robert Walpole

  Walpole, Sir Robert, från 1742 Earl of Orford (Lord Orford), född 26 augusti 1676, död 18 mars 1745, brittisk statsman (whig).