1. nejsägare

  nej`sägare [-säg- (långt ä) el. -säj-] subst. ~n äv. nejsägarn, plur. ~, best. plur. nejsägarna ORDLED: nej--säg-ar-en
  Svensk ordbok
 2. nej

  1nej´ interj.
  Svensk ordbok
 3. nej

  2nej´ subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: nej-et
  Svensk ordbok
 4. grampositiva kocker

  grampositiva kocker, gemensamt namn på grampositiva bakterier med klotformigt utseende.
 5. nobba

  nobba är att säga nej till ett förslag från någon eller något.
 6. folkomröstning

  folkomröstning innebär att alla röstberättigade medborgare får rösta i en politisk fråga.

 7. Curt Nicolin

  Nicolin, Curt, 1921–2006, industriman, civilingenjör.
 8. EU-omröstningen

  EU-omröstningen, folkomröstning 13 november 1994 om Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

 9. Norge

  Norge, stat i Nordeuropa.

 10. ATP-striden

  ATP-striden, dominerande stridsfråga i svensk inrikespolitik under senare hälften av 1950-talet.