1. nek

  nek, sydsvenskt ord för kärve.
 2. Qacha’s Nek

  Qacha’s Nek, stad i södra Lesotho; för belägenhet se landskarta Lesotho.
 3. nek

  nek subst. ~en, ~ar el. ~er ORDLED: nek-en
  Svensk ordbok
 4. neka

  neka [nä`- el. ne`-] verb ~de ~t ORDLED: nek-ar SUBST.: nekande
  Svensk ordbok
 5. svenska

  svenska, nationalspråk i Sverige och modersmål för flertalet svenska medborgare.
 6. anorki

  anorki, avsaknad av testikel.
 7. Neckar

  Neckar, tyska personbilar som tillverkades 1959–67.
 8. atoxisk

  atoxisk, inte giftig, ofarlig.
 9. självförsörjningsprincipen

  självförsörjningsprincipen, en vid tillämpningen av socialtjänstlagen (2001:453) iakttagen grundsats som innebär att en arbetsför person i regel nekas ekonomiskt bistånd (jämför försörjningsstöd), om han vägrar att stå till arbetsmarknadens förfogande.
 10. immateriell

  immateriell, icke materiell, abstrakt, andlig.