1. neolitiska revolutionen

    neolitiska revolutionen, den i mänsklighetens historia viktiga övergången från fångst- och samlarekonomi till åkerbruk och boskapsskötsel.
  2. neolitikum

    neolitikum, yngre stenåldern, bondesten­åldern (i motsats till paleolitikum, äldre stenåldern, jägarstenåldern).
  3. neolitisk

    neoli´tisk adj. ~t ORDLED: neo-lit-isk
    Svensk ordbok