1. neper

  neper, enhet med beteckningen Np för logaritmiska storheter.
 2. John Neper

  Neper, John, skotsk matematiker, se John Napier.
 3. Nepers regel

  Nepers regel, benämning på en formel i sfärisk trigonometri som sammanfattar de viktigaste sambanden i rätvinkliga sfäriska trianglar.
 4. Nepa

  Nepa, det vetenskapliga namnet på ett släkte i insektsfamiljen klodyvlar med en art i Sverige, klodyvel.
 5. neps

  neps, små anhopningar av hoptrasslade, vanligen tunnväggiga, omogna bomullsfibrer bildade vid ginning (rensning) och kardning.
 6. NEPAD

  NEPAD, New Partnership for African Development, samarbetsplan initierad 2001 för att föra Afrikas gemensamma talan i förhandlingar med de rika nationerna om skuldavskrivning och ökat bistånd.
 7. NEP

  NEP (ryska Novaja Ekonomitjeskaja Politika), på svenska även nya ekonomiska politiken, benämning på de riktlinjer för Sovjetunionens ekonomi som antogs 1921 men upphävdes inför antagandet av den första femårsplanen 1928.
 8. Np

  Np, beteckning för den logaritmiska enheten neper.
 9. John Napier

  Napier (även Neper), John, 1550–1617, skotsk matematiker, räknad som uppfinnare av logaritmerna.
 10. nya ekonomiska politiken

  nya ekonomiska politiken, den ekonomiska politiken i Sovjetunionen 1921–28, se NEP.