1. ner

  ner se ned
  Svensk ordbok
 2. Nergal

  Nergal , underjordens gud i sumerisk religion, son till Enlil och Ninlil samt gemål till Ereshkigal.
 3. nereider

  nereider, i grekisk myt 50 eller 100 havsnymfer, döttrar till Nereus, varibland Amfitrite, Galatea och Thetis.
 4. nervinflammation

  nervinflammation, neurit , nervskada till följd av infiltration i nerven av inflammatoriska celler med åtföljande svullnad, vilket leder till nedbrytning av nervfibrer och omgivande strukturer (myelin).
 5. nervkrig

  nervkrig, massmedial benämning från 1930-talet på en offensiv maktpolitik som eftersträvar att utan öppet militärt våld bryta den angripnes motståndsvilja eller provocera denne.
 6. nervsnitt

  nervsnitt, veterinärmedicinsk benämning på en metod att eliminera kronisk smärta genom att skära av den känselnerv som leder impulser från det smärtande stället.
 7. Nerium

  Nerium, det vetenskapliga namnet på ett släkte oleanderväxter med två arter, av vilka den ena är oleander, också kallad nerium.
 8. nervimpuls

  nervimpuls, det sammansatta elektrokemiska fenomen i en nervtråd (nervfiber) som följer på signalöverföringen i en synaps.
 9. nervonsyra

  nervonsyra, cis-15-tetrakosensyra, enkel­omättad fettsyra som förekommer i sfingomyeliner och cerebrosider.
 10. nervier

  nervier (latin Nervii), forntida belgisk folkgrupp med bosättningsområde i nuvarande Hainaut, sannolikt ett germanfolk som assimilerats av den keltiska kulturen.