1. skonert

  skonert, segelfartyg med två eller fler master, riggad med råsegel på den förliga masten (fockmasten) och gaffelsegel med trekant-toppsegel på de övriga.
 2. flodiller

  flodiller, europeisk mink, Mustela lutreola, art i rovdjursfamiljen mårddjur.
 3. nertzbisam

  nertzbisam äv. nertsbisam el. nerzbisam [nert`s-] subst. ~en ORDLED: ner(t)z--bisam-en, nerts--bisam-en
  Svensk ordbok
 4. nertz

  nertz äv. nerts el. nerz [nert´s] subst. ~en ~ar ORDLED: ner(t)z-en, nerts-en
  Svensk ordbok
 5. flodiller

  flo`diller subst. ~n flodillrar ORDLED: flod--illr-ar
  Svensk ordbok