1. neutronstjärna

  neutronstjärna, himlakropp bestående huvudsakligen av neutroner.
 2. neutronstjärna

  neutronstjärna [-å`n-] subst. ~n neutronstjärnor ORDLED: neutr-on--stjärn-an
  Svensk ordbok
 3. supernova

  supernova, våldsamt exploderande stjärna; explosionen kan innebära slutet för stjärnans aktiva liv.
 4. neutron

  neutron (en bildning till neutral, efter mönster av proton, elektron etcetera), elektriskt neutral partikel i atomkärnan.
 5. vit dvärgstjärna

  vit dvärgstjärna är en döende stjärna som inte längre omvandlar någon energi.
 6. SN 1987A

  SN 1987A, beteckning för den supernova som 23 februari 1987 sågs flamma upp i Stora magellanska molnet, en av Vintergatans granngalaxer.
 7. Krabbnebulosan

  Krabbnebulosan, M 1, NGC 1952, rest av den supernova som 1054 observerades av kinesiska astronomer.
 8. pulsar

  pulsar är en död stjärnrest som roterar extremt snabbt.
 9. astrofysik

  astrofysik, den gren av astronomin som studerar de fysikaliska förhållandena och processerna i universum.
 10. ackretion

  ackretion, insamling, inom astronomin term för ansamling av gas, stoft eller annan materia på himlakroppar, främst på grund av dessas gravitation.