1. niacin

  niacin, förkortad benämning på nikotinsyra som tillsammans med nikotinamid (niacinamid) hör till B-vitaminerna.
 2. niacinekvivalent

  niacinekvivalent, term för kostens innehåll av niacin och dess förstadier.
 3. nikotinsyra

  nikotinsyra, niacin , pyridin-β-karbonsyra, som dels i sig, dels som sin amid, niacinamid, hör till B-vitaminerna.
 4. vitaminer

  vitaminer, organiska föreningar som djur inklusive människa behöver och som måste tillföras genom födan eftersom de inte i tillräcklig mängd, eller inte alls, kan bildas i kroppen.
 5. pellagra

  pellagra, sjukdom som orsakas av brist på B-vitaminet niacin.
 6. dadel

  dadel, frukten, dvs. det enfröiga, ätliga bäret, hos dadelpalmen.
 7. enzymer

  enzymer, ämnen som katalyserar kemiska reaktioner i levande organismer.
 8. majs

  majs, Zea mays, art i växtfamiljen gräs.

 9. kvarn

  kvarn, anordning för sönderdelning av ämnen till fina partiklar, speciellt i betydelsen anläggning för malning av spannmål.