1. generalisera

  generalisera är att säga att något gäller för allt eller nästan allt.
 2. Nian

  Nian, kinesisk upprorsrörelse 1853–68 med centrum norr om Huai He.

 3. Katarina von Bredow

  von Bredow, Katarina, född Lindén 1967, författare.

 4. Guinea

  Guinea, stat i Västafrika.

 5. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 6. obildad

  o`bildad adj. obildat ORDLED: o--bild-ad
  Svensk ordbok
 7. teoretisk

  teore´tisk adj. ~t ORDLED: teor-et-isk
  Svensk ordbok
 8. hacka

  2hack`a subst. ~n hackor ORDLED: hack-an
  Svensk ordbok