1. NIAS

  NIAS, förkortning för Nordisk Institut for Asienstudier.
 2. nickelin

  nickelin, rödaktigt mineral med sammansättningen NiAs.
 3. Nordisk Institut for Asienstudier

  Nordisk Institut for Asienstudier, NIAS, till 1987 Centralinstitut for Nordisk Asienforskning ( CINA), Köpenhamn, grundat 1967, är en oberoende forsknings- och dokumentationsinstitution under Nordiska ministerrådet.
 4. arsenik

  arsenik, halvmetalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 15 (kvävegruppen), kemiskt tecken As.

 5. nickel

  nickel, ferromagnetisk övergångsmetall i periodiska systemets grupp 10, kemiskt tecken Ni.