1. Nidaros

  Nidaros, stift i Norge omfattande fylkena Nord-Trøndelag och Sør-Trøndelag med Trondheim som biskopssäte.
 2. vallfärd

  vallfärd, vallfart, pilgrimsfärd, besök på en helig ort för att fullgöra en religiös plikt, för att bedja och få välsignelse eller annan religiös förmån som förknippas med vallfärden.
 3. Trondheim

  Trondheim, 1930–31 Nidaros, stad i kommunen med samma namn, Trøndelag Fylke, mellersta Norge.

 4. Norge

  Norge, stat i Nordeuropa.

 5. Lunds stift

  Lunds stift, stift inom Svenska kyrkan, omfattande Skåne län och Blekinge län.
 6. bjärköarätt

  bjärköarätt, de lagar som i äldre medeltid reglerade samhällslivet i de nordiska städerna och på handelsplatserna.
 7. kröning

  kröning, högtidlig akt varigenom en regent insätts i sin värdighet.
 8. Niklas Krog

  Krog, Niklas, född 1965, författare.
 9. Olav II Haraldsson

  Olav II Haraldsson, kallad Olav den helige eller Olav den digre, född 995, död 29 juli 1030, kung av Norge 1015–28, son till Harald Grenske.

 10. Arne Fjellbu

  Fjellbu, Arne, 1890–1962, norsk präst och motståndsman.