1. nikotin

  nikotin, en giftig alkaloid från tobaksplantan med ett flertal effekter på såväl centrala som perifera nervsystemet.
 2. nikotin

  nikoti´n subst. ~et el. ~en ORDLED: nikot-in-et
  Svensk ordbok
 3. nikotinism

  nikotinism, medicinsk term för nikotinvanebildning och nikotinberoende.
 4. nikotintuggummi

  nikotintuggummi ger vid tuggning långsam tillförsel av nikotin, som motverkar abstinensen hos dem som slutar röka eller snusa.
 5. nikotinsyra

  nikotinsyra, niacin , pyridin-β-karbonsyra, som dels i sig, dels som sin amid, niacinamid, hör till B-vitaminerna.
 6. nikotinamid

  nikotinamid, ett B-vitamin.
 7. nikotinamid-adenin-dinukleotid

  nikotinamid-adenin-dinukleotid, koenzym, detsamma som NAD.
 8. Niko Tinbergen

  Tinbergen, Nikolaas ( Niko), 1907–88, nederländsk etolog, från 1933 verksam vid universitetet i Leiden, från 1949 i Oxford där han var professor 1966–74; bror till Jan Tinbergen.
 9. nikotinist

  nikotinis´t subst. ~en ~er ORDLED: nikot-in-ist-en
  Svensk ordbok
 10. nikotinism

  nikotinis´m subst. ~en ORDLED: nikot-in-ism-en
  Svensk ordbok