1. tobaksrökning

    tobaksrökning, inandning av tobaksrök från cigaretter, cigarrer eller piptobak.

  2. spädbarnsdöd

    spädbarnsdöd, plötslig spädbarnsdöd, engelska sudden infant death syndrome ( SIDS), att ett tidigare friskt spädbarn plötsligt och oväntat avlider och varken barnets föregående hälsotillstånd, situationen vid dödsfallet eller obduktionen kan förklara dödsfallet.