1. nio

  nio, vid sidan av tre och sju det tal som oftast återkommer i magiska och mytiska sammanhang.
 2. nio

  ni`o vard. äv. ni`e räkn.
  Svensk ordbok
 3. De Nio

  De Nio, samfund med syfte att främja skönlitteratur, freds- och kvinnofrågor, se Samfundet De Nio.
 4. Teater nio

  Teater nio, egentligen Teater 9 , fri grupp i Stockholm, bildad 1969, känd för sin avantgardistiska aptit på nya och djärva teaterformer.
 5. planet nio

  planet nio, hypotetisk planet bortom Neptunus vars existens baseras på teoretiska beräkningar.

 6. Samfundet De Nio

  Samfundet De Nio, litterär institution som instiftades 1913 genom en donation av Lotten von Kræmer.

 7. Niobidmålaren

  Niobidmålaren, athensk ”rödfigurig” vasmålare, verksam under andra fjärdedelen av 400-talet f.Kr.
 8. niobiderna

  niobiderna, i grekisk mytologi benämning på Niobes barn.
 9. Niobrara

  Niobrara, flod i Nebraska, USA; för belägenhet se landskarta USA.
 10. Niobe

  Niobe (grekiska Niobē), i grekisk myt dotter till kung Tantalos i Mindre Asien och maka till kung Amfion av Thebe.