1. niob

  niob, metalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 5, besläktat med vanadin och tantal, kemiskt tecken Nb, tidigare, särskilt i USA, även benämnt columbium med kemiska tecknet Cb.
 2. Niobe

  Niobe (grekiska Niobē), i grekisk myt dotter till kung Tantalos i Mindre Asien och maka till kung Amfion av Thebe.
 3. vanadin

  vanadin, metalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 5 (vanadingruppen), besläktat med niob och tantal, kemiskt tecken V.
 4. tantal

  tantal, metalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 5, besläktat med vanadin och niob, kemiskt tecken Ta.
 5. magnet

  magnet, material eller anordning som alstrar magnetfält, t.ex. permanentmagneter och elektromagneter.
 6. rostfritt stål

  rostfritt stål, järnlegering med god förmåga att motstå angrepp av atmosfär, vatten och lösningar av syror, salter och alkalier.
 7. lantanider

  lantanider, de i period 6 efter lantan följande fjorton grundämnena med atomnummer 58–71, i vilka 4f-orbitalerna fylls med elektroner (se tabell).
 8. korntillväxt

  korntillväxt, kristallkorns förstoring vid förhöjd temperatur.
 9. superlegering

  superlegering, legering som används vid mycket höga temperaturer (över 1 000 °C).
 10. Nb

  Nb, kemiskt tecken för grundämnet niob.