1. Niort

  Niort, huvudort i departementet Deux-Sévres, Nouvelle–Aquitaine, västra Frankrike.

 2. Nioro du Sahel

  Nioro du Sahel, stad i västra Mali; för belägenhet se landskarta Mali.
 3. bondtolva

  bondtolva, ett gammalt svenskt kortspel för 2–4 spelare, besläktat med pinochle.
 4. lomber

  lomber, kortspel som förekom i Spanien redan på 1400-talet, först spreds till Frankrike och därifrån ut över Europa och var populärt i Sverige på 1700-talet.
 5. bondtolva

  bon`dtolva subst. ~n bondtolvor ORDLED: bond--tolv-an
  Svensk ordbok
 6. junior

  2ju´nior subst., ingen böjning ORDLED: juni-or
  Svensk ordbok
 7. senior

  2se´nior subst., ingen böjning ORDLED: seni-or
  Svensk ordbok
 8. nia

  1ni`a subst. ~n nior ORDLED: ni-an
  Svensk ordbok