1. niosvansad katt

  niosvansad katt, katt , straffredskap som främst användes till sjöss och bestod av en tågända med ofta nio snärtar, var och en ev. försedd med tre knutar.
 2. niosvansad

  ni`osvansad adj. niosvansat ORDLED: nio--svans-ad
  Svensk ordbok
 3. katt

  katt, straffredskap, se niosvansad katt.
 4. dagg

  dagg, en kort grov tågända, ibland försedd med knutar, vilken förr brukades som straffredskap ombord på fartyg.
 5. knutpiska

  knutpiska, ett särskilt i tsartidens Ryssland använt straffredskap av hopflätade oxsenor och ogarvade läderremmar, vilkas fria ändar var försedda med en knut eller en metallkula.
 6. katt

  katt subst. ~en ~er ORDLED: katt-en
  Svensk ordbok