1. nipflod

  nipflod, niptid, minimum i tidvattnets amplitud, vilket inträffar två gånger var månad, nära tiden för halvmåne, då solens tidvattenbildande kraft till viss del upphäver månens.
 2. nipflod

  ni`pflod subst. ~en ~er ORDLED: nip--flod-en
  Svensk ordbok
 3. biologisk klocka

  biologisk klocka, hos levande organismer en cellulär mekanism med regelbunden rytmisk aktivitet oberoende av förändringar i organismens miljö.
 4. tidvatten

  tidvatten, ebb och flod, periodiska rörelser i havet, i jorden (se tidjord) och i atmosfären (atmosfäriskt tidvatten) vilka beror på månens och solens dragningskraft.
 5. springflod

  spring`flod subst. ~en ORDLED: spring--flod-en
  Svensk ordbok