1. nipper

  nipp`er subst., plur.
  Svensk ordbok
 2. nippertippa

  nipp`ertippa subst. ~n nippertippor ORDLED: nipper--tipp-an
  Svensk ordbok
 3. Joel Spira

  Spira, Joel, född 1981, skådespelare, utbildad vid Teaterhögskolan i Malmö 2003–07.
 4. His Master’s Voice

  His Master’s Voice, HMV, Husbondens röst, grammofonskivmärke lanserat 1909 av Gramophone Company Ltd. (grundat 1898 av Emile Berliner i London), sedan 1931 delbolag i skivkoncernen EMI.
 5. nippran

  nipp`ran subst., ingen böjning ORDLED: nippr-an
  Svensk ordbok
 6. nippel

  nipp`el subst. ~n nipplar ORDLED: nippl-ar
  Svensk ordbok
 7. nipprig

  nipp`rig adj. ~t ORDLED: nippr-ig
  Svensk ordbok