1. nisch

  nisch är en fördjupning eller utbuktning i en vägg eller mur.
 2. nisch

  nisch, i ekologisk betydelse, se ekologisk nisch.
 3. nisch

  nisch, grund grotta, naturlig urgröpning eller fördjupning i berggrunden.
 4. nisch

  nisch, inom företagsekonomi ett begränsat verksamhetsområde inom vilket ett företag specialiserat sig, i regel karakteriserat av ringa konkurrens.
 5. nisch

  nisch subst. ~en ~er ORDLED: nisch-en
  Svensk ordbok
 6. ekologisk nisch

  ekologisk nisch, ekologiskt grundbegrepp som avser en viss arts eller populations totala omvärldsrelationer.
 7. nischglaciär

  nischglaciär, glaciär som ligger i en skålformad nisch, s.k. cirque, som eroderats ut högt upp på en brant bergssluttning.
 8. nischvalv

  nischvalv, trattvalv, tromp, arkitekturterm, se valv.
 9. nischbank

  nischbank, bank som specialiserat sig på att erbjuda enbart vissa banktjänster.

 10. nischa in

  nischa in´ verb nischade nischat ORDLED: nisch-ar SUBST.: innischande, innischning
  Svensk ordbok