1. nisch

  nisch är en fördjupning eller utbuktning i en vägg eller mur.
 2. nisch

  nisch, i ekologisk betydelse, se ekologisk nisch.
 3. nisch

  nisch, grund grotta, naturlig urgröpning eller fördjupning i berggrunden.
 4. nisch

  nisch, inom företagsekonomi ett begränsat verksamhetsområde inom vilket ett företag specialiserat sig, i regel karakteriserat av ringa konkurrens.
 5. ekologisk nisch

  ekologisk nisch, ekologiskt grundbegrepp som avser en viss arts eller populations totala omvärldsrelationer.
 6. nisch

  nisch subst. ~en ~er ORDLED: nisch-en
  Svensk ordbok
 7. katakomb

  katakomb, ursprungligen benämning på den underjordiska begravningsplatsen vid kyrkan San Sebastiano i Rom (”in catacumbas”), sedermera allmän benämning på underjordiska begravningsplatser, ofta med omfattande gren- eller nätverk av uthuggna gångar med gravnischer.
 8. nischa in

  nischa in´ verb nischade nischat ORDLED: nisch-ar SUBST.: innischande, innischning
  Svensk ordbok
 9. gotik

  gotik, dels en stil i västeuropeisk konst och arkitektur, dels en period under vilken denna stil var förhärskande.
 10. Reims

  Reims, stad i Grand Est, nordöstra Frankrike.